Корбан гаете мобэрэк булсын !

Иске Куктау авыл мэчетендэ корбанга 5 сарык чалынды, корбан ашы, плоу пешерелде, сый хормэттэн зур табын эзерлэнеде. Спонсорларыбыз “Урожай” ширкате рэисе Мухарлямов Айдар Жиганша улы, Марваров Фидарис Флун улы хэм Рашитов равиль Шарафислам улына халык рэхмэте чиксез.

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420